Formulari canvi de compte bancari

  DADES DEL TITULAR DEL CONTRACTE

  Codi Client (Contracte) (*)

  El vostre nom (*)

  DNI (*)

  El vostre email (*)


  DADES DE PAGAMENT

  Nom de l'entitat (*)

  Codi BIC

  IBAN      Entitat        Oficina     Dígit Control     Número de Compte
  ----
  Nom del titular (*)

  DNI del titular (*)

  DADES DEL SUBMINISTRAMENT

  Adreça (*)

  Número (*) , Pis , Porta
  Localitat (*)

  Codi Postal (*)


  "" Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, autoritzo a AIGÜES ARTÉS, S.L.a domiciliar els rebuts dels contractes a dalt indicats a l’entitat bancària anteriorment citada. Com a part dels meus drets, estic legitimat a reemborsament per la meva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud del reemborsament s’haurà de fer dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en el meu compte.

  De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat d’ AIGÜES ARTÉS, S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/ Passeig d’Espanya, 5 i 7 – 08710 Santa Margarida de Montbui.
  D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21 sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions informatives sobre actes, esdeveniments, notícies, etc... que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides a través de la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades."

  Clicar aquí per acceptar les condicions