Formulari canvi d’adreça postal

  DADES DEL TITULAR DEL CONTRACTE

  Codi Client (Contracte) (*)

  El vostre nom (*)

  DNI (*)

  El vostre email (*)  DADES DEL SUBMINISTRAMENT

  Antiga adreça postal (*)

  Nova adreça postal (*)

  "De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat d’AIGÜES ARTÉS, S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/ Passeig d’Espanya, 5 i 7 – 08710 Santa Margarida de Montbui.
  D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21 sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions informatives sobre actes, esdeveniments, notícies, etc... que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
  L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides a través de la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades."

  Clicar aquí per acceptar les condicions